3 ETFs ที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสสำหรับปีพ. ศ. 2560 (EWQ, HFX, FEUZ)

3 ETFs ที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสสำหรับปีพ. ศ. 2560 (EWQ, HFX, FEUZ)

กองทุนรวมเพื่อการแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนของ บริษัท ในประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของอีทีเอฟคือการที่นักลงทุนมีวิธีการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนไปทั่วโลกโดยไม่ต้องมีปัญหาโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

การลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นต่างประเทศมักเป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนใน U. S. อาจต้องมีการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศกระบวนการที่สามารถท้าทายตัวเองได้เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนและข้อกำหนดอื่น ๆ นอกเหนือจากปัญหาในการเปิดบัญชีเพิ่มเติม เนื่องจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับยูโรอาจส่งผลต่อการลงทุนในฝรั่งเศส

การประเมิน บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศอาจเป็นเรื่องยากกว่าการประเมิน บริษัท ที่ใช้ U. S. การปฏิบัติด้านบัญชีและการรายงานในต่างประเทศมักแตกต่างจากที่ บริษัท ของ U. S. ใช้ดังนั้นอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนในการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ต่างชาติ นักลงทุนที่คุ้นเคยกับแหล่งข่าวทางการเงินหลักในสหรัฐอเมริกาเช่น Wall Street Journal อาจไม่สามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษได้ง่ายกับข่าวการเงินที่เกี่ยวข้องในประเทศอื่น การซื้อขาย ETFs ในตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นช่องทางที่ง่ายสำหรับการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

iShares MSCI France ETF

กองทุน Blackrock นี้เป็นกองทุน ETF ที่เน้นเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส iShares MSCI France ETF (EWQ) มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของดัชนี MSCI France ดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวดีขึ้นในด้านการเงินพลังงานและการตัดสินใจของผู้บริโภคประกอบด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นปารีสเป็นหลัก

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนมีค่าปานกลางนี้คือ 0.48% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 2.56%

SPDR ยูโร Stoxx 50 สกุลเงินที่มีการปองกันความเสี่ยง ETF

กองทุน ETF (Hedged Hedged ETF) ของ SPDR Euro Stoxx 50 ซึ่งออกโดย State Street Global Advisors มีวัตถุประสงคเพื่อใหผลการลงทุนซึ่งไมรวมคาใชจายโดยทั่วไปตรงกับประสิทธิภาพของ EURO STOXX 50 ดัชนีหลักทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงดัชนีอ้างอิงคือดัชนีราคาตลาด (Market cap-weighted index) ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวมของ บริษัท หลัก ๆ ที่รวมอยู่ในดัชนี EURO STOXX Supersector นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเงินยูโรเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

การถือครองหลัก ๆ ของกองทุน ได้แก่ Sanofi (SAN), บริษัท สินค้าอุปโภคบริโภค Unilever (UNA) และ บริษัท ด้านบริการทางการเงินSociétéGénérale (GLE)

กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในยูโรโซนโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งมีสัดส่วนการถือครองประมาณหนึ่งในสามของเงินทุน

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.32% ต่ำและอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 2. 07%

First TrustEurozone AlphaDEX ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (NASDAQ: FEUZ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาความเสี่ยงโดยรวมต่อตลาดหุ้นยูโรโซนซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสเป็นส่วนสำคัญของการลงทุน หุ้นฝรั่งเศสมีสัดส่วนประมาณ 20% ของกองทุนนี้

First Trust ETF นี้หาผลการลงทุนตามผลการดำเนินงานของ Nasdaq AlphaDEX Eurozone Index โดยลงทุน 90% ของสินทรัพย์ในหุ้นหรือเงินรับฝากของ บริษัท ที่ประกอบด้วยดัชนี ดัชนีจะเลือกหุ้นที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

กองทุนมีความเสี่ยงปานกลาง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.8% และอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 0.97% การถือครองหลัก ได้แก่ บริษัท พลังงาน (Gamesa) (GAM) บริษัท เรอโนล์ออโตเมชั่น (RNO) และผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ Valeo (FR)