3 พันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดของเทศบาล (ETFs) (HYMB, HYD)

3 กองทุน ETFs ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในเขตเทศบาลเมือง (HYMB, HYD)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (ETFs) ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งจ่ายดอกเบี้ยซึ่งได้รับการยกเว้นจากภาษีเงินได้ของสหพันธรัฐสหพันธรัฐสหรัฐใช้เป็นช่องว่างขนาดเล็กในจักรวาลรายได้คงที่ ETFs เป็นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นหนึ่งในสองพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูงแห่งหนึ่งโดยใช้ระยะเวลาครบกำหนดที่ยาวนานเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดพันธบัตรรัฐบาลแห่งชาติพันธบัตรทั้ง 3 แห่งนี้มีอัตราผลตอบแทนสูงตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 SPDR Nuveen S & P อัตราผลตอบแทนสูงพันธบัตรเทศบาล ETF (NYSEARCA: HYMB

HYMBSPDR Nv SP HYMB55 74 + 0 22%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ใช้แนวทางผสมผสานในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับของขยะมูลฝอยที่จัดสรรให้โดยกองทุนประมาณ 40% ของจำนวนเงิน 412 เหรียญ 63 ล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นหุ้นกู้ระดับการลงทุนที่มีอันดับเครดิต BBB หรือ A จาก Standard & Poor's ในทางกลับกันกองทุนได้จัดสรรเงินลงทุนจำนวนหนึ่งให้กับพันธบัตรที่ออกโดยเทศบาลในเปอร์โตริโกถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลมณฑลเอสในปีพ. ศ. 2558 ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ ด้วยการจัดสรรพอร์ตการลงทุน 10.13% เปอร์โตริโกเป็นพันธบัตรเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองในกองทุนซึ่งมีเพียง 13% ที่จัดสรรให้แก่รัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น

ปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 5 เหรียญ 7 ล้านบาทโดยอ้างอิงจากระยะเวลา 45 วันที่มีสภาพคล่องสูงสำหรับนักลงทุนรายย่อย แต่อาจต้องมีผู้ค้าสถาบันเพื่อแสวงหาการประหารชีวิตกลุ่มใหญ่ในตลาดรอง กองทุนมีอายุโครงการเฉลี่ย 19.78 ปีและระยะเวลาครบกำหนดอายุ 7 ปี 8. อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอยู่ที่ร้อยละ 53 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร้อยละ 45 กองทุนเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 และมีผลตอบแทนปีละ 3 ปีที่ระดับ 4 18%

Market Vectors High-Yield Municipal ETF

เป็นพันธบัตรเทศบาลที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในสหภาพยุโรปกับ $ 1 95 พันล้านใน AUM ในเดือนมีนาคม 2556 Market Vectors High-Yield Municipal ETF (NYSEARCA: HYD

HYDVanEck Vct HY M31 16 + 0 26%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีขนาดเกือบห้าเท่าของกองทุน SPDR Nuveen S & P ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงพันธบัตรเทศบาลแห่งอีทีเอฟและเป็นกองทุน ETF พันธบัตรของเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสาม กองทุนมีอายุงาน 20 ปีและ 83 ปีตามลำดับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีรายละเอียดดังนี้ กองทุนนี้ช่วยลดความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับหนึ่งโดยมีการจัดสรรประมาณ 33% ของพอร์ทการลงทุนให้แก่มุนเนสที่มีการจัดอันดับ BBB จาก Standard & Poor's กองทุนมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุน 2. 84% ให้กับพันธบัตรเทศบาลเมืองเปอร์โตริโก

ปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ยต่อวันที่ 18 เหรียญ 38 ล้านเพียงพอสำหรับผู้ค้าสถาบันและบุคคล กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 472% และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาก่อนปี 2016 กองทุนมีผลตอบแทนต่อปี 3.53% กำไรที่ได้รับในรอบ 5 ปีของปีนี้เท่ากับ 7. 74% ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนนี้เป็นระยะเวลาที่สูงที่สุดใน ETF ของพันธบัตรเทศบาลทุกแห่ง

Market Vectors Short High-Yield Municipal ETF

ด้วย AUM ที่ 97 เหรียญ 41 ล้านหุ้น Market Vectors Short High-Yield Municipal ETF (NYSEARCA: SHYD

SHYDVanEck Vct Shrt24 39 + 0 21%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นส่วนหนึ่งของขนาด ของ ETFs ที่ใหญ่กว่าในกลุ่มนี้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2016 กองทุนใช้ระยะเวลาครบกําหนดที่สั้นกว่า ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในกลุ่มนี้เพื่อจัดการความไวของอัตราดอกเบี้ยการลงทุนในตะกร้าของ Munis ที่ให้ผลผลิตสูงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่ง ถึง 10 ปี อย่างไรก็ตามการที่กองทุนรวมที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 10 ปีจะทำให้ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุนใกล้เคียงกับระดับของหนี้สินระยะปานกลางและปานกลางมากกว่าที่จะได้รับความเสี่ยงระยะสั้น เป็นผลให้อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทุนมีระยะเวลา 6.85 ปีและมีระยะเวลา 3 ปี 7. ในขณะที่แคลิฟอร์เนียและนิวยอร์มินนิสเป็นส่วนใหญ่ในสองอันดับแรกของ ETFs พันธบัตรเทศบาลส่วนใหญ่ Market Vectors Short High -Yield Municipal ETF ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน ในกองทุนนี้เท็กซัส Munun ถือเป็นสัดส่วนการถือครองที่ใหญ่ที่สุดที่ 9. 47% รองลงมาคืออิลลินอยส์ที่ 8. 48% ในปี 2016 ปริมาณเงินเฉลี่ยต่อวันของกองทุนประมาณ 560 เหรียญสหรัฐต่อ 140 สามารถทำให้การทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพทำได้ยากสำหรับผู้ค้าสถาบันและอาจมีอยู่ ความท้าทายในการค้าขนาดใหญ่โดยบุคคล อัตราการกระจายสินค้าอยู่ที่ 3. 24% และค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 34% วันเริ่มก่อตั้งกองทุนคือวันที่ 13 ม.ค. 2557 อัตราผลตอบแทนต่อปีหนึ่งปีเท่ากับ 1. 5% ส่วนล่าง

นักลงทุนใน ETFs ของพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูงสามารถจำกัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบกำหนดที่สั้นลงซึ่งประกอบด้วย Market Vectors Short High-Yield Municipal ETF ในช่วงท้ายของเส้นอัตราผลตอบแทน Market Vectors High-Yield Municipal ETF มีข้อดีหลายประการเหนือกว่าข้อเสนอพิเศษของนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ SPDR

Nuveen S & P Highlander Bond ETF ซึ่งรวมถึงอัตราการกระจายสินค้าที่สูงขึ้นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลง, สภาพคล่องมากขึ้นและการสัมผัสกับพันธบัตรเทศบาลเมืองเปอร์โตริโกที่มีปัญหา