(BND) ตลาดตราสารหนี้แนวหน้า ETF: ใครเป็นผู้ลงทุน?

(BND) Vanguard Total Market Bond ETF: ใครเป็นผู้ลงทุน?

ด้วย $ 29 13 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รวมทั้งตลาดตราสารหนี้ Vanguard ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81 84 + 0. 05% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อขายพันธบัตร (ETF) ในโลก พอร์ตการลงทุนของ บริษัท ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำดัชนี Barclays U. Aggregate Float Adjusted Index ประกอบด้วยพันธบัตรตั๋วเงินคลัง (T-bond) พันธบัตรหุ้นกู้การลงทุนและหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) ตลาดตราสารหนี้รวม (ETF) ETF นำเสนอตลาดตราสารหนี้ในวงกว้างโดยมีต้นทุนที่ต่ำมากซึ่งถือได้ว่าถือเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบันต่างๆ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 กองทุนมีผลตอบแทนปีละห้าปีที่ 3.71% ซึ่งใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงและอยู่ในอันดับ 17% ในหมวดนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0. 07% อยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในประเภทนี้

ใครเป็นเจ้าของดัชนีตลาดตราสารหนี้แนวหน้าของดัชนีแนวหน้า ETF?

ณ วันที่รายงานล่าสุดสำหรับการเป็นเจ้าของกองทุน 31 ธ.ค. 2015 ตลาดตราสารหนี้ Vanguard Total ETF มีจำนวนทั้งสิ้น 345 หุ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น 023 ล้านหุ้นคิดเป็น 72.5% ถือโดยสถาบัน 371 แห่ง สถาบันที่จำแนกเป็นที่ปรึกษาการลงทุนมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเกินกว่า 50% รองลงมาคือธนาคารเพื่อการจัดการภาคเอกชนหรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่มีรายได้น้อยกว่า 10%

999 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ห้ารายซึ่งถือหุ้นในกองทุนมากกว่าร้อยละ 42 ธนาคารพาณิชย์เอกชนหรือผู้จัดการสินทรัพย์ 4 แห่งและอีก 1 กองทุนคืออีทีเอฟ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Edward D Jones & Co LP ซึ่งเป็น บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ใน St Louis ซึ่งถือหุ้นจำนวน 44,289,000 หุ้น Milliman Financial Risk Management LLC ซึ่งเป็น บริษัท บริหารความเสี่ยงทางการเงินระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่เกษียณอายุถือหุ้น 414 ล้านบาท มิลลิแกนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ ETF ของทัพหน้ารวมทั้งสิ้น Transamerica Managed Risk อีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการที่สมดุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามที่มีจำนวนทั้งสิ้น 30 รายแบ่งเป็น 171 ล้านหุ้น บริษัท ผู้ผลิตประกันชีวิต จำกัด ถือหุ้นจำนวน 12 ล้านหุ้น Windhaven Investment Management ถือหุ้นจำนวน 11.904 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกและผู้ถือหุ้น 15 อันดับแรกถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 15 ของยอดรวมของ AUM ความเข้มข้นสูงสุดของหุ้นที่พบในสาม ETFs Transamerica ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจชุดที่จัดขึ้นภายในปีตัวแปรเงินให้กู้ยืม - บริหารจัดการความเสี่ยง ETF, QS นักลงทุน AcAsAll หัวโบราณและความเสี่ยงดุลบริหารจัดการ ETF กับ 51. 30, 41. 70 และ 40% 99 ตามลำดับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่มีความเข้มข้นสูงสุดคือ Great-West Capital Management LLC ซึ่งมี 38 แห่ง01% ตามด้วย Milliman Financial Risk Management LLC 34% 9

ใครกำลังซื้อและใครขายบ้าง

โดยรวมแล้วมีผู้ถือหุ้น 167 รายเป็นผู้ซื้อในช่วงไตรมาสนี้เพิ่มจำนวน 29 ล้านหุ้นลงในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาและ 115 รายขายได้ 11 ล้านหุ้น กองทุนนี้ดึงดูดเจ้าของใหม่ 33 รายและสูญหาย 11. บริษัท จัดการเอกชนและ บริษัท บริหารสินทรัพย์เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดรองลงมาคือที่ปรึกษาการลงทุน

ผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในหมู่เจ้าของทั้งหมดคือ Milliman ซึ่งเป็นที่ยอมรับในตำแหน่งใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 41 โดยมีผู้ซื้อ 314 ล้านหุ้น LPL เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับเดิมที่มีหุ้นใหม่ 6,641 ล้านหุ้น บริษัท เดลต้าทันตแพลนท์โอไฮโออิงค์ (Delta Dental Plan of Ohio, Inc. ) จัดตั้ง บริษัท ใหม่โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 595 ล้านหุ้น

กองทุนรวมและ ETF ไม่ใช่ผู้ซื้อรายใหญ่ในช่วงไตรมาส อย่างไรก็ตามการซื้อโดย Trans Legg Mason Dynamic Allocation-Balanced และ Transamerica QS Investors AcAsAll Conservative เพิ่มความเข้มข้นของ ETF ในตลาดหุ้นรวมถึง 31. 71 และ 41 ตามลำดับ 70%

ผู้ขายรายใหญ่เป็นสถาบัน บริษัท BlackRock Advisors LLC และ Renaissance Life & Health Insurance Company of America ขายเกือบหมดแล้วทั้ง 5 ตำแหน่ง 257 และ 2 545 ล้านหุ้นตามลำดับ จอห์นแฮนค็อกอินเวสเมนท์อิงค์ขายหุ้นทั้งหมด 137, 154 หุ้นจาก 7 กองทุนเพื่อการเกษียศอายุเกษียณอายุโดยมีกำหนดเป้าหมายในปี 2558 ถึงปี 2593