ทำไมตัวเลขการจ้างงานจึงมีความสำคัญกับ "นกพิราบ"

ทำไมตัวเลขการจ้างงานจึงมีความสำคัญกับ "นกพิราบ"
a:

ตัวเลขการจ้างงานมีความสำคัญกับนกพิราบเพราะพวกเขาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตลาดแรงงาน นกพิราบเน้นการจ้างงานเป็นเป้าหมายหลักของนโยบายของธนาคารกลางมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ เหยี่ยวเป็นกังวลมากขึ้นกับอัตราเงินเฟ้อแม้ค่าใช้จ่ายของการจ้างงาน ธนาคารกลางต้องค้นหาสมดุลระหว่างเสถียรภาพด้านราคากับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สมดุล

Zero Bound

หลังภาวะถดถอยครั้งใหญ่นโยบายการเงินได้ผุดขึ้นมาในน่านน้ำที่ไม่มีการจดจำด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำอย่างต่อเนื่องแม้จะมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน Federal Reserve ตอบโต้ด้วยมาตรการที่ไม่เป็นทางการเช่นการแทนที่เป้าหมายเงินเฟ้อโดยมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับตัวเลขการจ้างงาน มีความกลัวมากในหมู่เหยี่ยวที่ว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่นกพิราบยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อ จำกัด ด้านนโยบายการคลัง หลังจากหกปีของนโยบายที่ผิดปกตินกพิราบได้รับการพิสูจน์ที่ถูกต้องในขณะที่การจ้างงานดีขึ้นโดยไม่มีการคุกคามของอัตราเงินเฟ้อ